„Inceputurile tuturor lucrurilor sunt mici” – Cicero

CE NE PROPUNEM la început de drum”?

 • FURNIZAREA DE INFORMAȚII utile fermierilor și tuturor celor care activează pe filiera cartofului
 • AVERTIZAREA producătorilor de cartof în cazul unor situaţii speciale care ar putea favoriza extinderea virozelor cartofului, în special a virusului Y (condiţii climatice, zborul afidelor vectoare şi alte situaţii favorabile pentru infectarea culturii)
 • PREVENIREA EXTINDERII unor patogeni emergenti cu risc de dăunare ridicat pentru cultura cartofului (unul dintre acestia fiind virusul Y al cartofului, tulpinle necrotice)

Informaţiile prezentate se referă la:

 • datele climatice din perioada de vegetaţie a cartofului
 • afidele vectoare şi zborul acestora
 • noutăţi şi date statistice referitoare la virusul Y al cartofului
 • modul particular de manifestare a virusului Y al cartofului
 • evaluarea spaţială a virusului Y, a gradului de infecţie cu tulpinile sale necrotice
 • metode moderne (spectrale) de identificare a loturilor virozate
 • utilizarea unor kit-uri rapide pentru identificarea virusului Y, kit-uri care nu necesită personal cu o calificare deosebită şi nici echipamente costisitoare
 • soiuri cu rezistenţă / toleranţă ridicată faţă de tulpinile necrotice PVY
 • metode de eficientizare a controlului acestui patogen
 • măsuri de combatere a virusurilor emergente

Datele statistice se referă DEOCAMDATA doar pentru zona Brasov! Ele vor fi extinse în curând şi la alte zone cultivatoare de cartof!

În soluţionarea crizei de alimente de la începutul acestui mileniu, cartoful se dovedeşte a fi un produs cu perspective promiţătoare. Cu excepţia grâului, a porumbului şi a orezului, nici o altă cultură agricolă, nu se bucură de o popularitate mai mare. Cartoful este considerat de unii o banalitate, un aliment simplu şi ieftin, hrana săracilorşi planta zonelor sărace, mai puţin productive. Înrealitate, însă, pe lânga alte culturi, cartoful este un miracol, o revoluţie în cultivarea plantelor, un produs care contribuie la îmbunătăţirea regimului de hranăcu un aliment proaspăt, bogatîn vitamine, săruri minerale şi glucide.Cartoful este uşor digestibil, are indice glicemicmoderat şi de aceea este nelipsit din regimurile dietetice. Datorită paletei largi de vitamine pe care le conţine, cartoful constituie o sursă de sănătate pentru consumatori.

Datorită caracteristicilor nutritive, a plasticităţii ecologice şi a marii capacităţi de producţie, importanţa culturii cartofului creşte în toate zonele geografice, accentuându-se preocupările pentru creşterea producţiilor, a calităţii acesteia şi în mod deosebit, pentru mărirea coeficientului de utilizare a producţiei acumulate.

Având în vedere toate aceste argumente, precum şi faptul că roadele acestei plante sunt preparate în diferite moduri şi consumate pretutindeni înlume, considerăm că este oportună iniţierea unei aplicaţii care să ajute agricultorii în obţinerea de recolte sănătoase şi curate, prin informări şi avertizări specifice utile pentru prevenirea atacului şi extinderii unorpatogeni care pot influenţa negativ calitatea nutriţională şi culinară a cartofului, patogeni care pot produce pierderi de producţie uriaşe.Unul dintre aceşti inamici” ai recoltelor de cartof este virusul Y.

În timpul vegetaţiei, plantele pot fi rapid infectate cu virusuri care conduc rapid la degenerare, prin diminuarea progresivă a capacităţii de producţie, uneori chiar până la distrugerea culturii, contribuind astfel la reducerea veniturilor fermierilor şi producătorilor agricoli. La cultura cartofului, pierderile înregistrate datorită virozelor sunt mult mai ridicate decât la alte plante, deoarece înmulţirea acestei plante se realizează pe cale vegetativă. De aceea,măsurile de protecţie a culturii împotriva infecţiilor virotice, diagnosticarea şi controlul virozelor ocupă un loc important în tehnologia producerii şi înmulţirii cartofului.

În ultimele trei decenii, cercetătorii din întreaga lume au acordat din ce în ce mai multă atenţie virusului Yal cartofului (PVY, Poyvirusuri), mare parte din cercetări fiind îndreptate către solutionarea problemelor legate de răspândirea acestui virus şi de protejarea culturilor afectate în special de tulpinile recombinate ale acestui patogen.

Acest patogen reprezintă o ameninţare pentru cultura cartofului pentru sămânţă în zonele cultivatoare din întreaga lume, deoarece infecţiile pot reduce producţia cu 50-90%(în funcţie de tipul tulpinii virale, de tipul infecţiei, de rezistenţa soiurilor). Pentru prevenirea acestui inconvenient se impun

 • plantarea unuimaterial iniţial liber de virusuri
 • utilizarea unor soiuri cât mai rezistente la atacul virusurilor şi al vectorilor acestora
 • identificarea unor metode pentru un control avansat al infectiilor virotice, pentru a evita extinderea acestui virus.

Un alt considerent care a justificat inițierea prezentei platforme cu informatii privind virusul Y şi tulpinile sale necrotice, extinderea patogenului a fost faptul că au apărut noi suşe virale, unele dintre acestea (de exemplu PVYWi) inducând simptome greu sesizabile în timpul perioadei de vegetaţie (trecând adesea neobservate la inspecţia vizuală) iar altele (de exemplu PVYNTN) producând simptome pe tuberculi și cauzând aşa numita pătare necrotică inelară a tuberculilor (simptome sesizabile uneori doar în timpul depozitării, atunci când nu se mai poate inteveni pentru atenuarea pagubelor).

Aplicatia EVYRAFID

Noutăţi, informaţii privind unii patogeni emergenţi ai culturii cartofului (deocamdată despre virusul Y din zona Braşov) şi alte date utile pentru cei care activează pe filiera cartofului (fermieri şi producători, distribuitori etc)