Cantitatea de cartof de sămânţa folosită la plantare depinde de desimea de plantare şi de mărimea tuberculilor de sămânţă.optimizarea normei de plantare se stabileşte din combinarea celor doua criterii amintite mai sus şi luând în considerare unele aspecte ale rentabilităţii culturii, ştiind că din totalul costurilor cu producţia circa 30-40% reprezintă preţul cartofului de sămânţă.

Relaţia dintre cele două elemente determinante pentru mărimea normei de plantare (desimea de plantare şi mărimea tuberculilor de sămânţă) se optimizează tehnic, în câmp, prin numărul optim de tulpini principale la unitatea de suprafaţă. Numărul optim de tulpini principale în lan nu este o valoare fixă, acesta este influenţat de o serie de alţi factori tehnologici ca: talia soiului, rezerva de nutrienţi, aprovizionarea cu apă, scopul culturii etc.

Pentru un număr optim de culturi principale, ţinând seama de criteriile enumerate mai sus norma optimă de plantare trebuie să fie cuprinsă între 2500 şi 3500 kg la hectar.

În condiţii mai favorabile de cultură când cartoful se cultivă pe terenuri foarte fertile sau bine fertilizate, în condiţii de irigare, când mărim deliberat desimea de plantare ca în cazul culturilor pentru sămânţă şi folosim la plantare fracţia mare a tuberculilor calibraţi, (45-55 mm), norma de plantare creşte până la circa 4.000 kg/ha.

În cazul unor culturi pentru consum, în condiţii de neirigare şi pe soluri cu o fertilitate mai scăzută fără un aport substanţial de nutrienţi cantitatea de tuberculi de sămânţă poate coborî sub 2.500 kg/ha.

În aceste condiţii vom folosi la plantare tuberculi mai mici, din prima fracţie de calibrare (30-45 mm) care vor forma un număr mai mic de tuberculi la cuib, dar de mărime mai mare, agreaţi de consumatori.

În general, concomitent cu creşterea normei de plantare există o tendinţă de creştere a producţiei dar valoarea sporului de producţie nu acoperă decât până la un punct costurile suplimentare cu material de plantat. Pe măsură ce creşte masa medie a tubercului de sămânţă se reduce desimea de plantare (nr. de tuberculi la hectar) respectiv, se măreşte distanţa pe rând, dintre tuberculi pentru a menţine norma de plantare în limite economice.

În tabelul 3 sunt prezentate determinările efectuate la INCDCSZ Braşov, privind intervalul valorilor normei de plantare în funcţie de mărimea tuberculilor de sămânţă, cu o anumită masă şi desimea de plantare aleasă pentru scopul producţiei. Din mulţimea posibilităţilor oferite de variabilitatea situaţiilor create sunt demne de reţinut valorile economice ale normei de plantare încadrate în chenar.

Tabelul 3
Normele de plantare (kg/ha) în funcţie de mărimea şi masa medie a tuberculilor de  sămânţă pentru diferite desimi

Fracţia sămânţă   Necesarul de sămânţă (kg/ha) în funcţie de desimea de plantare
Diametrul Greutatea 63500 58000 533000 49400 44400 40400 3700 33300
tubercul medie (21×75) (23×75) (25×75) (27×75) (30×75) (33×75) (36×75) (40×75)
(mm) (g)
25-30 20 1270 1160 1070 990 890 810 740 670
30-35 27 1710 1570 1440 1330 1200 1090 1000 900
35-40 37 2350 2150 1970 1830 1640 1490 1370 1230
40-45 52 3300 3020 2770 2570 2310 2100 1920 1730
45-50 71 4510 4120 3780 3510 3150 2870 2630 2360
50-55 95 6030 5510 5060 4690 4220 3840 3520 3160
55-60 123 7810 7130 6560 6080 5460 4970 4550 4100

Noutăţi, informaţii privind unii patogeni emergenţi ai culturii cartofului (deocamdată despre virusul Y din zona Braşov) şi alte date utile pentru cei care activează pe filiera cartofului (fermieri şi producători, distribuitori etc)

Lasă un răspuns